Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade de caixa e contabilidade nacional. Informe mensual: Principais indicadores da actividade económica e financeira do Estado

Esta publicación mensual mostra a estrutura e a evolución das principais operacións de ingresos e gastos realizados polo Estado, tanto en termos de caixa, como en termos de contabilidade nacional. O documento inclúe táboas e gráficos cunha breve descrición dos aspectos máis relevantes da situación actual.

Informes

​​