Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Formulario para o asesoramento aos Comités *Antifraude (*CA) en procedementos de bandeira vermella por risco de conflito de interese

Os campos marcados con * considéranse obrigatorios a cubrir.

A. Identificación do *CA que fai a consulta
*B. Identificación da persoa que fai a consulta en nome do *CA
Exemplo Formato E-mail: usuario@dominio.com
Exemplo Formato Teléfono: 655555555
*C. Motivo da consulta

D. Índice de documentos que acompañan á consulta
E. Documentación

Só é posible achegar un único arquivo. No caso de querer presentar varios arquivos, é necesario facelo nun arquivo comprimido do tipo *ZIP, 7*Z, *RAR, *TAR ou outro formato(Límite 24 Mb)


Información sobre protección de datos persoais: Os datos persoais facilitados mediante o seguinte formulario serán tratados polo Servizo Nacional de Coordinación *Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado coa finalidade da investigación de irregularidades e casos de fraude aos intereses financeiros da Unión Europea e, no seu caso, para a tramitación dos procedementos legalmente establecidos para efectos de esixir as responsabilidades que en cada caso procedan. Os seus datos non serán comunicados a terceiros. Poderá exercer os seus dereitos ante o responsable do tratamento. Antes de acceder ao formulario e asinar a solicitude debe ler a información adicional sobre protección de datos.