Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Emprego público

Pódese acceder a través deste apartado á información que o Ministerio de Facenda dispón sobre ofertas de emprego e concursos de persoal funcionario e laboral, así como a información acerca dos procesos selectivos para ingreso nos corpos superior de interventores e auditores do Estado e técnico de auditoría e contabilidade.

Oferta de Emprego Público 2022

Real Decreto 407/2022 de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), por el que se aprueba la oferta ce empleo público para el año 2022.

Resumo de prazas da OEP adscritas á Administración Orzamentaria:

Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado: Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade:
29 prazas de acceso libre e 25 prazas de promoción interna 138 prazas de acceso libre e 6 prazas de promoción interna

Información do proceso selectivo:

Información do proceso selectivo: