Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Control Financeiro Permanente e Auditoría Pública

Anualmente o IGAE realiza traballos de control financeiro permanente e de auditoría pública sobre o sector público estatal, baseados nun enfoque de análise de riscos.

A rede de auditores está conformada por equipos integrados nos servizos centrais da Intervención Xeral da Administración do Estado a través da Oficina Nacional de Auditoría, a Intervención Xeral da Seguridade Social e a Intervención Xeral de Defensa, así como polos equipos destacados na súa estrutura descentralizada en ministerios, órganos directivos e aquelas entidades públicas nas que existe intervención delegada, así como as intervencións rexionais e territoriais repartidas por todo o territorio nacional.

Nalgúns centros, organismos e entidades estes traballos levan a realización de actuacións de revisión do funcionamento dos sistemas de tecnoloxías da información e comunicación que soportan a información económico-financeira. Para iso cóntase con profesionais especializados que desempeñan o seu traballo no Servizo de Auditoría Informática da Oficina de Informática Orzamentaria, que se integran de forma multidisciplinar no traballo dos equipos de auditoría, realizando, en función dos obxectivos establecidos, servizos de auditorías de seguridade, probas de datos e/ou auditorías de cumprimento, entre outros.

A través desta canle poderase acceder ás resolucións, instrucións, normas e notas técnicas ditadas polo IGAE neste ámbito así como ao boletín de seguimento de informes de auditorías de contas.