Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Recepcións

A intervención da comprobación material do investimento é a facultade da Intervención de verificar materialmente, antes do recoñecemento da obrigación, a efectiva realización das obras, servizos e adquisicións financiadas con fondos públicos e a súa adecuación ao contido do correspondente contrato ou encargo.

Nos seguintes gráficos ofrécese información sobre a evolución das solicitudes recibidas e resultados da fase previa de admisión e análise do obxecto dos investimentos, número de designacións asignadas e outra información sobre os asesores designados para a realización da comprobación material do investimento dos exercicios 2017 a 2023.