Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Utilidades

Para a visualización de ficheiros «xml» do formato normalizado da Conta Xeral e de ficheiros «xbrl» conformes á taxonomía CONTALOC, desenvolvéronse visualizadores que realizan unha transformación do ficheiro a formato «html» de forma que poida ser mostrado por unha navegador web cunha presentación similar a os informes en papel.

Co fin de facilitar a implantación da nova taxonomía XBRL-CONTALOC e a súa futura utilización como formato normalizado para as contas anuais das entidades locais e os seus organismos autónomos, desenvolveuse un conversor que permite realizar a transformación a XBRL-CONTALOC de ficheiros XML.