Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

REPERTE

REPERTE

​​​​​​BENVIDO Ao REXISTRO ESTATAL DE ENTIDADES INTERESADAS NOS PROXECTOS ESTRATÉXICOS PARA A RECUPERACIÓN E TRANSFORMACIÓN EC​ONÓMICA (PERTE)

​​

OBXECTO: o REPERTE ten como finalidade garantir a información pública de todas as entidades vinculadas ao desenvolvemento dun PERTE, independentemente da súa natureza xurídica pública ou privada e da súa forma de constitución​.​

REGULACIÓN:  

​​- artigos 9, 10 e 11 do Real Decreto-lei 36/2020, do 30​​ de decembro.

​- ​​​Orde HFP/168/2022, do 7 de marzo, pola que se regula o funcionamien​​​to e estrutura do Rexistro Estatal das entidades interesadas nos Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica.

RÉXIME TRANSITORIO: En cumprimento da disposición transitoria da dita orde, está dispoñible na oficina virtual, formatos de inter​cambio,​ o ficheiro coa estrutura e formato, para o envío, polos órganos competentes dos ministerios, das entidades acreditadas nos PERTES.

NOTA ACLARATORIA: tal e como se dispón na Orde citada, o proceso consta de dúas fases:

​1.-Acreditación, na que corresponderá aos ministerios competentes en cada un dos PERTES establecer reglamentariamente as condicións técnicas, económicas e xurídicas esixibles, recibir as solicitudes de os​ interesados, valoralas e acordar ou denegar a acreditación.

2.-Inscrición, na que p​or parte dos ministerios responsables comunicaranse as resolucións de acreditación adoptadas ao IGAE para efectos da súa inscrición no Rexistro estatal.

Por tanto, as empresas interesadas nos PERTE estarán na primeira das fases, e hanse de relacionar cos ministerios competentes. Son estes os que, unha vez acreditadas, han de remitir ao REPERTE as resolucións de acreditación e procederase á súa inscrición. En consecuencia, as entidades interesadas en participar nun PERTE non poden dirixirse ao REPERTE solicitando a súa inscrición.

Desde esta páxina poderase acceder ao contido do rexistro unha vez que comecen a acreditarse entidades por parte dos órganos responsables de cada un dos PERTE.

A listaxe actual dos ​PERTE aprobados pódese consultar na enlace