Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Publicacions

A actualización da serie histórica desde 1995 enmárcase na Revisión Estatística 2019 das contas nacionais levada a cabo, de maneira coordinada, polos organismos responsables da elaboración destas estatísticas: o INE, o Banco de España no relativo ás contas financeiras dos sectores institucionais e o IGAE como responsable da elaboración das contas non financeiras do sector administracións públicas. É unha revisión regular que é unha práctica habitual, normalmente cada cinco anos, nos Estados membros. Esta revisión estatística non supón cambio conceptual algún.

Informes
​Series
Contas
Información requirida pola Directiva 2011/85/UE
FMI: Proxecto NEDD/SDDS