Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

España: Datos del Sector Fiscal (Operaciones no financieras)

Data de actualización: 29 de outubro de 2021

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información corresponde ás operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das Administracións Públicas (S.13) e polo axente Estado, de acordo aos criterios de delimitación institucional e de imputación e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais da Unión Europea (SEC 2010). Revisión Estatística 2019. Os datos están adaptados ás especificacións do National Summary Data Page (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, normas obrigatorias para todos os países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros2020(P)465.379488.274-4,7 -4,7 Recursos
Empleos millones de euros 2020(P)588.279524.03712,312,3 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros 2020(P)-122.900-35.763243,7243,7 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Octubre 202123.60227.095-12,940,1 Recursos
Empleosmillones de euros Octubre 202124.44330.006-18,535,2 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Octubre 2021-841-2.911-71,1-32,4 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Octubre 2021177.021153.41915,419,0 Recursos
Empleosmillones de euros Octubre 2021231.212206.76911,811,6 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Octubre 2021-54.191-53.3501,6-7,3 Necesidad de financiación