Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

España: Datos del Sector Fiscal (Operaciones no financieras)

Data de actualización: 28 de xaneiro de 2020

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información corresponde ás operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das Administracións Públicas (S.13) e polo axente Estado, de acordo aos criterios de delimitación institucional e de imputación e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais da Unión Europea (SEC 2010) Base 2016. Os datos están adaptados ás especificacións do National Summary Data Page (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, normas obrigatorias para todos os países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros2018 (P)       471.002                     443.531                     6,2                                 6,2 Recursos
Empleos millones de euros2018 (P)       501.497      478.669                     4,8                                 4,8 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros2018 (P)        -30.495       -35.138                  -13,2                              -13,2 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de eurosNov 2019           14.198         21.324                   -33,4                                3,3 Recursos
Empleosmillones de euros Nov 2019           18.940          18.859                      0,4                                                            8,2 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Nov 2019             -4.742           2.465                      0,0                                26,2 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Nov 2019           186.463        172.265                     8,2                                 2,6 Recursos
Empleosmillones de euros Nov 2019           197.343        178.403                    10,6                                 2,0 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Nov 2019                          -10.880          -6.138                    77,3                                -7,1 Necesidad de financiación