Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

España: Datos del Sector Fiscal (Operaciones no financieras)

Data de actualización: 30 de xuño de 2020

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información corresponde ás operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das Administracións Públicas (S.13) e polo axente Estado, de acordo aos criterios de delimitación institucional e de imputación e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais da Unión Europea (SEC 2010) Base 2016. Os datos están adaptados ás especificacións do National Summary Data Page (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, normas obrigatorias para todos os países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

​Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros2019 (A)    486.754                   471.002                      3,3                                 3,3 Recursos
Empleos millones de euros2019 (A)     521.949    501.497                      4,1                                 4,1 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros2019 (A)     -35.195    -30.495                    15,4                               15,4 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Mayo 20205.41010.691-49,4-38,2 Recursos
Empleosmillones de euros Mayo 202017.77624.288-26,86,9 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Mayo 2020-12.366-13.597-9,157,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Mayo 202062.76657.3569,4-10,6 Recursos
Empleosmillones de euros Mayo 202095.01777.24123,010,8 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Mayo 2020-32.251-19.88562,2107,3 Necesidad de financiación