Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

NIA-ES-SP-/NE-Índice

Nome do documento Descrición
NIA-ES-SP 1200.Obxectivos globais do auditor público e realización da auditoría de conformidade coas Normas Internacionais de Auditoría adaptadas para a súa aplicación ao Sector Público Español.
NIA-ES-SP 1210.Termos do documento de inicio da auditoría.
NIA-ES-SP 1220.Control de calidade da auditoría de estados financeiros.
NIA-ES-SP 1220.(Revisada)Xestión de calidade dunha auditoría de estados financeiros (NIA-É 220 REVISADA) (en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2024)
NIA-ES-SP 1230.Documentación de auditoría.
NIA-ES-SP 1240.Responsabilidades do auditor na auditoría de estados financeiros con respecto á fraude.
NIA-ES-SP 1250.Consideración das disposicións legais e regulamentarias na auditoría de estados financeiros.
NIA-ES-SP 1260 R.Comunicación cos responsables do goberno da entidade.
NIA-ES-SP 1265.Comunicación das deficiencias no control interno aos responsables do goberno e á dirección da entidade.
NIA-ES-SP 1300.Planificación da auditoría de estados financeiros.
NIA-ES-SP 1315.Identificación e valoración dos riscos de incorrección material mediante o coñecemento da entidade e da súa contorna.
NIA-ES-SP 1320.Importancia relativa ou materialidad na planificación e execución da auditoría.
NIA-ES-SP 1330.Respostas do auditor aos riscos valorados.
NIA-ES-SP 1402.consideracións de auditoría relativas a unha entidade que utiliza unha organización de servizos.
NIA-ES-SP 1450.Avaliación das incorrecciones identificadas durante a realización da auditoría.
NIA-ES-SP 1500.Evidencia de auditoría.
NIA-ES-SP 1501.Evidencia de auditoría – consideracións específicas para determinadas áreas.
NIA-ES-SP 1505.Confirmacións externas.
NIA-ES-SP 1510 R.Traballos iniciais de auditoría – saldos de apertura.
NIA-ES-SP 1520.Procedementos analíticos.
NIA-ES-SP 1530.Mostraxe de auditoría.
NIA-ES-SP 1540.Auditoría de estimacións contables, incluídas as de valor razoable, e da información relacionada a revelar.
NIA-ES-SP 1550.Partes vinculadas.
NIA-ES-SP 1560.Feitos posteriores ao peche.
NIA-ES-SP 1570 R.Empresa en funcionamento.
NIA-ES-SP 1580.Manifestacións escritas.
NIA-ES-SP 1600.Consideracións especiais-auditorías de estados financeiros de grupos (incluído o traballo dos auditores dos compoñentes).
NIA-ES-SP 1610.Utilización do traballo dos auditores internos.
NIA-ES-SP 1620.Utilización do traballo dun experto do auditor.
NIA-ES-SP 1700 R.Formación da opinión e emisión do informe de auditoría sobre os estados financeiros.
NIA-ES-SP 1701.Comunicación das cuestións crave da auditoría no informe de auditoría emitido por un auditor público.
NIA-ES-SP 1705 R.Opinión modificada no informe de auditoría emitido por un auditor público.
NIA-ES-SP 1706 R.Parágrafos de énfases e parágrafos sobre outras cuestións no informe de auditoría emitido por un auditor público.
NIA-ES-SP 1710.Información comparativa: cifras correspondentes a períodos anteriores e estados financeiros comparativos.
NIA-ES-SP 1720 R.Responsabilidades do auditor con respecto a outra información.