Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Taxonomía XBRL CONTALOC

Ámbito de aplicación e obxectivo da taxonomía

O obxectivo da taxonomía é facilitar a rendición das contas anuais das entidades locais e os seus organismos autónomos aos órganos de control externo, favorecendo a elaboración e transmisión da información polas entidades locais e a súa recepción e tratamento polos órganos de control externo.

A taxonomía CONTALOC comprende a información contida nos documentos que conforman as contas anuais reguladas nas Instrucións dos modelos Normal, Simplificado e Básico de contabilidade local, aprobadas polas respectivas Ordes do Ministro de Economía e Facenda, do 23 de novembro de 2004. Á #este información engadíuselle, para os modelos Normal e Simplificado, o Balance de Comprobación.

PropietarioDefinida pola Intervención Xeral da Administración do Estado, analizada e tramitada no seo da Asociación XBRL España e publicada no portal da Administración Orzamentaria en Internet (www.igae.pap.hacienda.gob.es)
Data de emisión2010-01-20
Estado da taxonomíaEstado final
Nivel de aprobaciónEn proceso de revisión
Versión da Taxonomía1.0
Versión da especificación XBRL empregadaEspecificación XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacto

Para intercambiar opinións e experiencias: Foro Taxonomía XBRL CONTALOC

Para incidencias ou consultas: soportebasical@igae.hacienda.gob.es

Comentarios

A taxonomía CONTALOC configurouse inicialmente como a unión de dúas taxonomías, ICEL (Contas anuais das entidades locais e os seus organismos autónomos) e LENLOC (Liquidación do Orzamento das entidades locais e os seus organismos autónomos), co obxectivo de facilitar a transmisión da información económico-financeira a fornecer polas #este entidades.

A diferente situación de ambas as taxonomías (ICEL, en elaboración e LENLOC, desenvolvida e en uso) impuxo o abandono desa configuración inicial, de modo que CONTALOC pasa a identificarse con ICEL, e continúa a vixencia da taxonomía LENLOC co fin de rendibilizar o máis posible os logros alcanzados na súa aplicación práctica.

Prefixos e Namespaces

Modelo Normal: contaloc-n

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-n/2009-mm-dd

Modelo Simplificado: contaloc-s

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-s/2009-mm-dd

Modelo Básico: contaloc-b

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-b/2009-mm-dd

Localización física da taxonomía

Modelo Normal:

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-n.xsd

Modelo Simplificado:

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-s.xsd

Modelo Básico:

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-b.xsd

Taxonomías incompatiblesNingunha
Documento resumo CONTALOC-Descrición.pdf
Referencias a outras taxonomíasNon se referenciaron outras taxonomías
Informes XBRL de exemplo

Modelo Normal:

NIF_2009_NOR_CONTA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Modelo Simplificado:

NIF_2009_SIM_CONTA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Modelo Básico:

NIF_2009_BAS_CONTA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Todos os ficheiros CONTALOC_v1.0.zip
Visualizador

Para a visualización de ficheiros xbrl conformes á taxonomía, cun formato similar á presentación dos informes en papel, desenvolveuse un visualizador que permite mostrar nunha navegador web cada un dos distintos informes incluídos nunha instancia. Este visualizador XBRL CONTALOC atópase dispoñible para descarga nas apartado "Utilidades" desta mesma sección.

Conversor

Co fin de facilitar a implantación da nova taxonomía XBRL CONTALOC e a súa futura utilización como formato normalizado para as contas anuais das entidades locais e os seus organismos autónomos, desenvolveuse unha aplicación que permite realizar a conversión a XBRL-CONTALOC de ficheiros XML. Este conversor XML a XBRL CONTALOC atópase dispoñible para descarga nas apartado "Utilidades" desta mesma sección.