Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Outra información económico-financeira

Ofrécese nesta apartado información elaborada polo IGAE sobre distintos aspecto da xestión económico financeira do sector público.

OUTRA INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCEIRA DO SECTOR PÚBLICO ESTATAL

Información anual

OUTRA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Información mensual

OUTRA INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCEIRA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

Información trimestral

OUTRA INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCEIRA DO SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL, GRUPOS CONSOLIDABLES ESTATAIS E ENTIDADES DA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA DA LGP

Información anual