Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pagamento a provedores

O artigo 6.1 do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, por que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración central prevista no devandito artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publicará mensualmente esta información.

 Ano 2023 

  Septiembre 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Agosto 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Julio 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Junio 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Mayo 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Abril 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Marzo 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Febrero 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Enero 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)   

 

Ejercicios anteriores