Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pagamento a provedores

O artigo 6.1 do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, por que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración central prevista no devandito artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publicará mensualmente esta información.

 Ano 2024

 Mayo 2024

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

Abril 2024

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

 Marzo 2024

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

 Febrero 2024

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel) 

 Enero 2024

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

Ejercicios anteriores