Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Validacións

Nos supostos nos que a función interventora fose preceptiva e houbésese omitido, non se poderá recoñecer a obrigación, nin tramitar o pago, nin intervir favorablemente estas actuacións ata que se coñeza e resolva dita omisión.

Nos seguintes gráficos ofrécese información sobre as obrigacións contraídas con omisión da función interventora en 2022, clasificados polo motivo e a natureza do gasto, así como a evolución desde o exercicio 2017.

Obligaciones contraídas con omisión de la función interventora en 2022