Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Rexistro de contas anuais do sector público

O artigo 136.2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado publicará no “Rexistro de contas anuais do sector público” as contas anuais das entidades integrantes do sector público estatal.

Nota de prensa