Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Rexistro de contas anuais do sector público

O artigo 136.2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado publicará no “Rexistro de contas anuais do sector público” as contas anuais das entidades integrantes do sector público estatal.

Nota de prensa