Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Procedementos Administrativos

Nesta epígrafe encontrará información sobre o procedemento de control financeiro de subvencións e axudas públicas, cuxa competencia ten atribuída a Intervención Xeral da Administración do Estado. Así mesmo, ofréceselle a posibilidade da súa tramitación telemática.