Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Procedementos

Código SIA999118
DenominaciónControl financeiro de subvencións e axudas nacionais
Tipo de ProcedimientoInspectora
MateriaSubvencións e Axudas
ObjetoVerificar que o beneficiario obtivo e aplicou correctamente a subvención percibida.
Órgano ResponsableIntervención Xeral da Administración do Estado
Normativas
Forma Inicio Oficio
Lugar de PresentaciónOficinas centrais da IXAE, das intervencións rexionais y territoriais das delegacións de Economía e Facenda; Oficinas de Correos y demais lugares contemplados no art. 38.4 da Lei 30/1992.
Fases del ProcedimientoNotificación de inicio do control; actuacións de instrución; e emisión do informe.
Formularios
Plazo de Resolución12 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Kontrol-organoak
Fin VíaNo