Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pago a provedores 2023

O artigo 6.1 do Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pago a provedores da Administración Central prevista no citado artigo. Para dar cumprimento a este precepto, o IGAE publicará mensualmente esta información.

Ano 2023

  Diciembre 2023

  Publicación (PDF)                   Cuadros (Excel)

  Noviembre 2023

  Publicación (PDF)                   Cuadros (Excel)

  Octubre 2023

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel)

  Septiembre 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Agosto 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Julio 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Junio 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Mayo 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Abril 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Marzo 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Febrero 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Enero 2023

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)