Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Presentación

Nas seguintes páxinas ofrécese información sobre a función de control interno que ten encomendada o IGAE sobre a xestión económica e financeira do sector público estatal.

Así, este control interno realizarase mediante o exercicio da función interventora e o control financeiro permanente e a auditoría pública, o control financeiro de subvencións nacionais e axudas públicas e o control de fondos europeos, modalidades desenvolvidas neste apartado.