Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentación

Nas seguintes páxinas ofrécese información sobre a función de control interno que ten encomendada o IGAE sobre a xestión económica e financeira do sector público estatal.

Así, este control interno realizarase mediante o exercicio da función interventora e o control financeiro permanente e a auditoría pública, o control financeiro de subvencións nacionais e axudas públicas e o control de fondos europeos, modalidades desenvolvidas neste apartado.