Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentación

Nas seguintes páxinas ofrécese información sobre a función do IGAE como centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Desta forma, esta canle estrutúrase en diversos subcanales, iniciándose co vixente Plan Xeral de Contabilidade Pública, norma basee neste ámbito. Así mesmo, ofrécese información tanto normativa, como informes e outras estatísticas diferenciando entre a contabilidade pública estatal, a contabilidade pública local e a contabilidade nacional.

As consultas que sobre esta materia son resoltas polo IGAE están accesibles na base de datos Lei.