Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Calendario de publicacións

Publicacións de contabilidade nacional 2023. Mensual

Publicacións de contabilidade nacional Xaneiro
Calendario de publicacións Xaneiro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores--
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
30 (11/22)-
Operacións non financeiras de o Estado--
           
Publicacións de contabilidade nacional Febreiro
Publicacións de contabilidade nacional Marzo
Calendario de publicacións Marzo
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores31 (12/22) (01/23) (02/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
31 (12/22) (01/23)-
Operacións non financeiras de o Estado 31 (12/22) (01/23) (02/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Abril
Calendario de publicacións Abril
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores28 (03/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
28 (02/23) -
Operacións non financeiras de o Estado 28 (03/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Maio
Calendario de publicacións Maio
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores31 (04/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
31 (03/23) -
Operacións non financeiras de o Estado 31 (04/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Xuño
Calendario de publicacións Xuño
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores30 (05/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
30 (04/23)-
Operacións non financeiras de o Estado 30 (05/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Xullo
Calendario de publicacións Xullo
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores 31 (06/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social
 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
31 (05/23)-
Operacións non financeiras de o Estado 31 (06/23)-
         
Publicacións de contabilidade nacional Agosto
Calendario de publicacións Agosto
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores--
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
--
Operacións non financeiras de o Estado --
            
Publicacións de contabilidade nacional Setembro
Calendario de publicacións Setembro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores11 (07/23) e 29 (08/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
11 (06/23) e 29 (07/23)-
Operacións non financeiras de o Estado 11 (07/23) e (08/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Outubro
Calendario de publicacións Outubro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores30 (09/23) -
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
30 (08/23)-
Operacións non financeiras de o Estado 30 (09/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Novembro
Calendario de publicacións Novembro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores30 (10/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
30 (09/23) -
Operacións non financeiras de o Estado 30 (10/23)-
            
Publicacións de contabilidade nacional Decembro
Calendario de publicacións Decembro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores22 (11/23)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social          

 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
22 (10/23) -
Operacións non financeiras de o Estado 22 (11/23)-
           

Publicacións de contabilidade nacional 2023, Trimestral

Publicacións de contabilidade nacional Primeiro trimestre
Calendario de publicacións Primeiro trimestre
Publicacións e informes
 • Día
 • Estado
  Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP31de marzo (4T/22)-
  Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)
 • 31 de marzo (4T/22)
 • -
              
  Publicacións de contabilidade nacional Segundo trimestre
  Calendario de publicacións Segundo trimestre
  Publicacións e informesDíaEstado
  Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP                     30 de xuño (1T/23)-
  Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)  30 de xuño (1T/23)-
              
  Publicacións de contabilidade nacional Terceiro trimestre
  Calendario de publicacións Terceiro trimestre
  Publicacións e informesDíaEstado
  Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP29 de setembro (2T/23)-
  Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS) 29 de setembro (2T/23)-
              
  Publicacións de contabilidade nacional Cuarto trimestre
  Calendario de publicacións Cuarto trimestre
  Publicacións e informesDíaEstado
  Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP22 de decembro (3T/23)-
  Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)22 de decembro (3T/23)-
              

  Publicacións de contabilidade nacional 2023, Anual

  Publicacións de contabilidade nacional Anual
  Calendario de publicacións Anual

  Publicacións e informes         

  Día         

  Estado
  • Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)

  31 de marzo (2022A)         

  29 de setembro (2022P)         

  -
  • Contas do sector Administracións Públicas;
  22 de decembro (2021)-
  • Clasificación das funcións do sector AAPP (COFOG) e os seus subsectores AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)
  30 de novembro (2022P)-
  • Impostos e cotizacións sociais do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)
  29 de setembro (2022P)-
  • Informe Clasificación das funcións das Administracións Públicas (COFOG)
  10 de xaneiro (2021P)-
           

  Publicacións de contabilidade nacional 2023, Outras publicacións

  Publicacións de contabilidade nacional Outras publicacións
  Calendario de publicacións Outras publicacións
  Publicacións e informesDíaEstado
  Notificación de déficit e débeda á Comisión Europea22 de abril: (1ª)* e o 23 de outubro: (2ª)* -
  Contas Rexionais 22 de decembro (2021)-
  Contas das Empresas Públicas 30 de xaneiro (2019)-
  Indicadores Directiva 2011/85/UE 30 de outubro e o 22 de decembro -
  Inventario de unidades das AAPPPublicación non periódica-

  (*)Data condicionada á publicación por Eurostat da “News Release” correspondente a cada notificación