Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendario de publicacións

Publicacións de contabilidade nacional 2024. Mensual

Publicacións de contabilidade nacional Xaneiro
Calendario de publicacións Xaneiro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores--
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
30 (11/23)-
Operacións non financeiras de o Estado--
Publicacións de contabilidade nacional Febreiro
Calendario de publicacións Febreiro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores--
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
--
Operacións non financeiras de oEstado --
Publicacións de contabilidade nacional Marzo
Calendario de publicacións Marzo
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores27 (12/23) (01/24) (02/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
27 (12/23) (01/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 27 (12/23) (01/24) (02/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Abril
Calendario de publicacións Abril
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores29 (03/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
29 (02/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 29 (03/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Maio
Calendario de publicacións Maio
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores31 (04/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
31 (03/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 31 (04/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Xuño
Calendario de publicacións Xuño
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores28 (05/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
28 (04/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 280 (05/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Xullo
Calendario de publicacións Xullo
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores 31 (06/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social
 • Informe dos datos consolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
31 (05/24)-
Operacións non financeiras de o Estado 31 (06/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Agosto
Calendario de publicacións Agosto
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores--
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
--
Operacións non financeiras de oEstado --
Publicacións de contabilidade nacional Setembro
Calendario de publicacións Setembro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores11 (07/24) e 30 (08/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
11 (06/24) e 30 (07/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 11 (07/24) e 30 (08/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Outubro
Calendario de publicacións Outubro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores31 (09/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
31 (08/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 31 (09/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Novembro
Calendario de publicacións Novembro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores29 (10/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
29 (09/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 29 (10/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Decembro
Calendario de publicacións Decembro
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Principais Indicadores23 (11/24)-
 • Operacións non financeiras do consolidado de administración central, rexional e fondos da seguridade social
 • Operacións non financeiras de a administración central, rexional e detalle por comunidade autónoma e fondos da seguridade social

 • Informe dos datosconsolidado de a administración central, rexional e fondos da seguridade social
23 (10/24)-
Operacións non financeiras de oEstado 23 (11/24)-

Publicacións de contabilidade nacional 2024, Trimestral

Publicacións de contabilidade nacional Primeiro trimestre
Calendario de publicacións Primeiro trimestre
Publicacións e informesDía Estado
Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP27 de marzo (4T/23)-
Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS) 27 de marzo (4T/23)-
Publicacións de contabilidade nacional Segundo trimestre
Calendario de publicacións Segundo trimestre
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP                    28 de xuño (1T/24)-
Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS) 28 de xuño (1T/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Terceiro trimestre
Calendario de publicacións Terceiro trimestre
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP30 de setembro (2T/24)-
Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS) 30 de setembro (2T/24)-
Publicacións de contabilidade nacional Cuarto trimestre
Calendario de publicacións Cuarto trimestre
Publicacións e informesDíaEstado
Informe Contas trimestrais non financeiras das AAPP23 de decembro (3T/24)-
Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)23 de decembro (3T/24)-

Publicacións de contabilidade nacional 2024, Anual

Publicacións de contabilidade nacional Anual
Calendario de publicacións Anual

Publicacións e informes

Día

Estado
 • Operacións non financeiras do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)

27 de marzo (2023A)

30 de setembro (2023P)

-
 • Contas do sector Administracións Públicas;
23 de decembro (2022)-
 • Clasificación das funcións do sector AAPP (COFOG) e os seus subsectores AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)
29 de novembro (2023P)-
 • Impostos e cotizacións sociais do sector AAPP e os seus subsectores (AACC, AARR e detalle por comunidade autónoma, AALL e FFSS)
30 de setembro (2023P)-
 • Informe Clasificación das funcións das Administracións Públicas (COFOG)
12 de febreiro (2022P)-

Publicacións de contabilidade nacional 2024, Outras publicacións

Publicacións de contabilidade nacional Outras publicacións
Calendario de publicacións Outras publicacións
Publicacións e informesDíaEstado
Notificación de déficit e débeda á Comisión Europea22 de abril: (1ª)* e o 23 de outubro: (2ª)* -
Contas Territoriais23 de decembro (2022)-
Contas das Empresas Públicas 31 de xaneiro (2020) e 23 de decembro (2021)-
Indicadores Directiva 2011/85/UE 31 de outubro e o 23 de decembro -
Inventario de unidades das AAPPPublicación non periódica-

(*)Data condicionada á publicación por Eurostat da “News Release” correspondente a cada notificación