Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informe sobre o período medio de pago a provedores 2022

O artigo 6.1 do Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pago a provedores da Administración Central prevista no citado artigo. Para dar cumprimento a este precepto, o IGAE publicará mensualmente esta información.

 Ano 2022 

 Diciembre 2022

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

 Noviembre 2022

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

 Octubre 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Septiembre 2022

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Agosto 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Julio 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Junio 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Mayo 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Abril 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel) 

   Marzo 2022

     Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel) 

    Febrero 2022

    Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel)   

    Enero 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)