Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Enlaces

Nesta páxina pódese acceder aos enlaces dos principais organismos e institucións do Estado español, así como da Unión Europea.

Organismos e Instituciones del Estado Español

Otros Organismos e Instituciones Oficiales del Estado Español

Boletines Oficiales Autonómicos

Organismos Europeos en España

Instituciones y Organismos de la Unión Europea

Organismos de estados miembros de la UE con funciones similares

Organismos Estatales Iberoamericanos con funciones similares

Instituciones y Organismos de ámbito mundial

La Sociedad de la Información