Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Procedementos

Código SIA210417
DenominaciónIngresos no tributarios. Modelo 069. Trámites
Tipo de ProcedimientoAxudas, bolsas e subvencións
MateriaTesouro e Política Financeira
ObjetoPonse a disposición do cidadán os seguintes servizos: • Obtención do modelo 069 para efectuar o pago de determinados ingresos (actualmente só dispoñible para reintegrar os gastos por publicación de anuncios no BOE). • Consulta de modelos 069 emitidos ao seu nome relativos a débedas non tributarias, así como a realización do pago das mesmas. • Xestión de adiamento ou fraccionamento de débedas non tributarias.
Órgano ResponsableIntervención Xeral da Administración do Estado
Normativas
Forma Inicio Interesado y Oficio
Lugar de PresentaciónPresencial/electrónica
Fases del ProcedimientoNinguna peculiaridad
Formularios
Plazo de Resolución
Órganos de Resolución
    Fin Vía