Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie anual. Operacións non financeiras. Total sector Administracións Públicas e subsectores

Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo sector Administracións Públicas (S.13) e os seus subsectores, en termos de contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.