Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie anual. Operacións non financeiras. Total sector Administracións Públicas e subsectores

Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo sector Administracións Públicas (S.13) e os seus subsectores, en termos de contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.