Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Axudas a Institucións Financeiras con efecto no déficit público

Esta táboa presenta o custo das actividades realizadas pola administración en apoio directo ás institucións financeiras (non se inclúen as medidas de apoio económico xeneral). O saldo neto destas axudas móstrase trimestralmente desde 2008, ano de inicio da crise financeira (finalizada en decembro de 2013), ata a actualidade.