Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Administración Rexional e detalle por comunidade autónoma

Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración Rexional (S.1312) e por cada unha das comunidades autónomas, en termos da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.