Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Administración Rexional e detalle por comunidade autónoma

Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración Rexional (S.1312) e por cada unha das comunidades autónomas, en termos da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.