Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie mensual. Operacións non financeiras do agregado de Administración Central, Administración Rexional e Fondos da Seguridade Social

​​Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo agregado dos subsectores Administración Central, Administración Rexional e Fondos da Seguridade Social, de acordo aos criterios da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.