Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Fondos da Seguridade Social

​Serie histórica das operacións non financeiras realizadas polo subsector Fondos da Seguridade Social (S.1314), en termos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010). Revisión Estatística 2019.