Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Fondos da Seguridade Social

​​​​Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo subsector Fondos da Seguridade Social (S.1314), en termos de contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.