Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Notificación déficit e débeda á Unión Europea (PDE). Información anual

Modelo de notificación á Unión Europea no contexto do Procedemento de Déficit Excesivo (PDE). De acordo co que se dispón no artigo 3 do Regulamento (CE) núm. 479/2009 do Consello, modificado polo Regulamento (UE) núm. 679/2010 do Consello: "Os estados membros notificaranlle á Comisión (Eurostat) os déficits públicos previstos e reais e os niveis de débeda pública previstos e reais dúas veces ao ano, a primeira antes do 1 de abril do ano en curso (ano n) e a segunda antes do 1 de outubro do ano n."