Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Datos en termos de caixa e contabilidade nacional. Informe: Principais indicadores da actividade económica e financeira do Estado. Información mensual

​Publicación estatística que mostra a estrutura e evolución mensual das principais operacións de ingresos e gastos realizados polo Estado, tanto en termos de caixa, como en termos da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019. O documento inclúe táboas e gráficos cunha breve descrición dos aspectos máis relevantes da situación actual.

2019

Expandir lista/Contraer lista 2018

Expandir lista/Contraer lista 2017

Expandir lista/Contraer lista 2016

Expandir lista/Contraer lista 2015

Expandir lista/Contraer lista 2014

Expandir lista/Contraer lista 2013

Expandir lista/Contraer lista 2012

Expandir lista/Contraer lista 2011

Expandir lista/Contraer lista 2010

Expandir lista/Contraer lista 2009

Expandir lista/Contraer lista 2008

Expandir lista/Contraer lista 2007

Expandir lista/Contraer lista 2006

Expandir lista/Contraer lista 2005

Expandir lista/Contraer lista 2004

Expandir lista/Contraer lista 2003