Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade de caixa e contabilidade nacional. Informe mensual: Principais indicadores da actividade económica e financeira do Estado

Esta publicación mensual mostra a estrutura e a evolución das principais operacións de ingresos e gastos realizados polo Estado, tanto en termos de caixa, como en termos de contabilidade nacional. O documento inclúe táboas e gráficos cunha breve descrición dos aspectos máis relevantes da situación actual.

2020

Expandir lista/Contraer lista 2019

Expandir lista/Contraer lista 2018

Expandir lista/Contraer lista 2017

Expandir lista/Contraer lista 2016

Expandir lista/Contraer lista 2015

Expandir lista/Contraer lista 2014

Expandir lista/Contraer lista 2013

Expandir lista/Contraer lista 2012

Expandir lista/Contraer lista 2011

Expandir lista/Contraer lista 2010

Expandir lista/Contraer lista 2009

Expandir lista/Contraer lista 2008

Expandir lista/Contraer lista 2007

Expandir lista/Contraer lista 2006

Expandir lista/Contraer lista 2005

Expandir lista/Contraer lista 2004

Expandir lista/Contraer lista 2003