Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendario de divulgación de datos. FMI Proxecto NEDD/SDDS

Esta páxina indica as datas nas que está prevista a difusión dos datos correspondentes ás operacións non financeiras do sector Administracións Públicas e do Estado, en termos de contabilidade nacional, que elabora o IGAE, de acordo aos requisitos das Normas Especiais de Divulgación de Datos (NEDD) establecidas polo FMI.

Última actualización: dd/mm/aaEnlace de acceso a la informaciónFecha de publicación
Octubre Noviembre Diciembre
30/09/21 Administraciones Públicas------
30/09/21 Estado Día 29 (09/21) Día 29 (10/21)Día 23 (11/21)

Nota: Las fechas entre paréntesis (mes/año) indican el periodo al que van referidos los datos.