Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie mensual. Operacións non financeiras do subsector Fondos da Seguridade Social

Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo subsector Fondos da Seguridade Social (S.1314), de acordo aos criterios da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.