Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Operacións non financeiras do subsector Administración Local

Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración Local (S.1313), en termos da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.