Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie mensual. Operacións non financeiras do subsector Administración Rexional e detalle por comunidade autónoma

​Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración Rexional (S.1312), así como por cada unha das comunidades autónomas, de acordo aos criterios da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.