Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Clasificación funcional do gasto do subsector Fondos da Seguridade Social

​​​Esta información mostra unha presentación cruzada do gasto do subsector fondos da seguridade social clasificado por funcións (finalidade do gasto) e a natureza económica, de acordo con as operacións establecidas no SEC.