Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informe mensual das Administracións Públicas sen incluír as Corporacións Locais

Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo agregado dos subsectores Administración central, Administración rexional e Fondos da Seguridade Social, de acordo cos criterios da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.