Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Indicadores establecidos na Directiva 2011/85/UE

Capítulo VIN da Directiva 2011/85/UE sobre Transparencia das finanzas das Administracións Públicas e ámbito de aplicación global dos marcos orzamentarios establece no artigo 14.3: “Os Estados membros publicarán, no que respecta a todos os subsectores das administracións públicas, a información pertinente sobre os pasivos continxentes que poidan incidir de maneira significativa nos orzamentos públicos, en particular as garantías públicas, os préstamos morosos e os pasivos resultantes da actividade das corporacións públicas, indicando a súa magnitude. Os Estados membros publicarán así mesmo información sobre a participación das administracións públicas no capital de sociedades privadas e públicas no caso de sumas economicamente importantes”.