Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Indicadores establecidos na Directiva 2011/85/UE

Capítulo VIN da Directiva 2011/85/UE sobre Transparencia das finanzas das Administracións Públicas e ámbito de aplicación global dos marcos orzamentarios establece no artigo 14.3: “Os Estados membros publicarán, no que respecta a todos os subsectores das administracións públicas, a información pertinente sobre os pasivos continxentes que poidan incidir de maneira significativa nos orzamentos públicos, en particular as garantías públicas, os préstamos morosos e os pasivos resultantes da actividade das corporacións públicas, indicando a súa magnitude. Os Estados membros publicarán así mesmo información sobre a participación das administracións públicas no capital de sociedades privadas e públicas no caso de sumas economicamente importantes”.