Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informes

Expandir lista/Contraer lista Informes xerais sobre Planificación Estratéxica de Subvencións no Sector Público Estatal

Expandir lista/Contraer lista Informes Xerais sobre os principais resultados da Execución dos Plans de Control financeiro permanente e Auditoría Pública

Expandir lista/Contraer lista Informes xerais sobre os principais resultados das actuacións horizontais de control financeiro permanente en organismos públicos de investigación

Expandir lista/Contraer lista Informes relativos aos principais resultados de control en materia de contratación pública conforme ao artigo 332.11 da LCSP