Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat de caixa i comptabilitat nacional. Informe mensual: Principals indicadors de l'activitat econòmica i financera de l'Estat

Aquesta publicació mensual mostra l'estructura i l'evolució de les principals operacions d'ingressos i despeses realitzades per l'Estat, tant en termes de caixa, com en termes de comptabilitat nacional. El document inclou taules i gràfics amb una breu descripció dels aspectes més rellevants de la situació actual.

Informes