Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat de caixa i comptabilitat nacional. Informe mensual: Principals indicadors de l'activitat econòmica i financera de l'Estat

Aquesta publicació mensual mostra l'estructura i l'evolució de les principals operacions d'ingressos i despeses realitzades per l'Estat, tant en termes de caixa, com en termes de comptabilitat nacional. El document inclou taules i gràfics amb una breu descripció dels aspectes més rellevants de la situació actual.

Expandir lista/Contraer lista2021

Expandir lista/Contraer lista2020

Expandir lista/Contraer lista2019

Expandir lista/Contraer lista 2018

Expandir lista/Contraer lista 2017

Expandir lista/Contraer lista 2016

Expandir lista/Contraer lista 2015

Expandir lista/Contraer lista 2014

Expandir lista/Contraer lista2013

Expandir lista/Contraer lista2012

Expandir lista/Contraer lista2011

Expandir lista/Contraer lista2010

Expandir lista/Contraer lista2009

Expandir lista/Contraer lista2008

Expandir lista/Contraer lista2007

Expandir lista/Contraer lista2006

Expandir lista/Contraer lista2005

Expandir lista/Contraer lista2004

Expandir lista/Contraer lista2003