Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Convalidacions

En els supòsits en els quals la funció interventora fora preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió.

En els següents gràfics s'ofereix informació sobre les obligacions contretes amb omissió de la funció interventora en 2023, classificats pel motiu i la naturalesa de la despesa, així com l'evolució des de l'exercici 2017.

Obligaciones contraídas (pdf) con omisión de la función interventora en 2023