Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Pública Local

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat posa a la seva disposició aquesta secció, "Comptabilitat Pública Local",  des d'on podrà accedir a la informació relacionada amb la comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: normativa comptable, notes informatives, format normalitzat de comptes, aplicació BÁSICAL, guies per a l'obertura de la comptabilitat , fòrum de comptabilitat pública local, ...