Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 2022

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat calcularà la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració Central prevista en el citat article. Per donar compliment a aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

 Any 2022 

 Diciembre 2022

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

 Noviembre 2022

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

 Octubre 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Septiembre 2022

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Agosto 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Julio 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

 Junio 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Mayo 2022

   Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Abril 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel) 

   Marzo 2022

     Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel) 

    Febrero 2022

    Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel)   

    Enero 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)