Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentació

A les següents pàgines s'ofereix informació sobre la funció de control intern que té encomanada la IGAE sobre la gestió econòmica i financera del sector públic estatal.

Així, aquest control intern es realitzarà mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer permanent i l'auditoria pública, el control financer de subvencions nacionals i ajudes públiques i el control de fons europeus, modalitats desenvolupades en aquest apartat.