Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Publicacions

Informes

Sèries

Ajuda a Institucions Financeres amb Efecte en el Dèficit

Comptes del sector públic

Informació requerida per la Directiva 2011/85/UE

Notificació dels nivells de dèficit i deute a la Comissió Europea (PDE)

FMI: Projecte NEDD/SDDS