Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Notificació dèficit i deute a la Unió Europea (PDE). Informació anual

Model de notificació a la Unió Europea en el context del procediment de dèficit excessiu (PDE). D'acord amb el que disposa l'article 3 del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, modificat pel Reglament (UE) núm. 679/2010 del Consell: "Els estats membres han de notificar a la Comissió (Eurostat) els dèficits públics previstos i reals i els nivells de deute públic previstos i reals dues vegades l'any, la primera abans de l'1 d'abril de l'any actual (any n) i la segona abans de l'1 d'octubre de l'any n".