Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de calcular la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central prevista en article esmentat. Per acomplir aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

 Any 2023 

  Septiembre 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Agosto 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Julio 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

  Junio 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Mayo 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Abril 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Marzo 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Febrero 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

   Enero 2023

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)   

 

Ecercicis anteriors