Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Recepcions

La intervenció de la comprovació material de la inversió és la facultat de la Intervenció de verificar materialment, abans del reconeixement de l'obligació, l'efectiva realització de les obres, serveis i adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte o encàrrec.

En els següents gràfics s'ofereix informació sobre l'evolució de les sol·licituds rebudes i resultats de la fase prèvia d'admissió i anàlisi de l'objecte de les inversions, nombre de designacions assignades i una altra informació sobre els assessors designats per a la realització de la comprovació material de la inversió dels exercicis 2017 a 2023.