Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Procediments Administratius

En aquest apartat trobarà informació sobre el procediment de control financer de subvencions i ajudes públiques, la competència de les quals té atribuïda la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Així mateix, se li ofereix la possibilitat de la seva tramitació telemàtica.