Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Procediments Administratius

En aquest apartat trobarà informació sobre el procediment de control financer de subvencions i ajudes públiques, la competència de les quals té atribuïda la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Així mateix, se li ofereix la possibilitat de la seva tramitació telemàtica.