Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Invente

Inventario de entes del sector público

BENVINGUT A L'INVENTARI D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL, AUTONÒMIC I LOCAL

La publicació de l'Inventari té com a finalitat garantir la informació pública i l'ordenació de totes les entitats integrants del sector públic institucional qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica, el funcionament de la qual es troba regulat en el Reial decret 749/2019, de 27 de desembre.

Premi al següent enllaç per ENTRAR.

(NIPO: 137-23-106-9)